BIOS, Basic Input/Output System, det program, som startes, når en computer tændes, og som sætter den i stand til at kommunikere med brugerprogrammer og udstyr som fx harddisk og RAM. I pc'er er BIOSen permanent lagret på motherboardet i en ROM-chip.