BG Bank, dansk bank, dannet ved fusion i 1996 mellem Bikuben og Girobank. I 1998 blev BG Bank fusioneret med Realkredit Danmark-koncernen under holdingselskabet Kapital Holding; ultimo 1999 var der 7255 beskæftigede i selskabet. Med virkning fra 2001 blev Realkredit Danmark, BG Bank og Danske Bank fusioneret i Danske Bank-koncernen. BG Bank førtes videre som eget brand (varemærke) i koncernen, især henvendt til privatkunder, indtil en endelig sammensmeltning under navnet Danske Bank fandt sted april 2007.