BAM, 2,6-dichlorobenzamid, er et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet dichlobenil (bl.a. solgt under navnene Prefix og Casoron). Dichlobenil har været anvendt som totalukrudtsmiddel på gårdspladser og andre udyrkede arealer. Det har også været anvendt omkring vandboringer. BAM udvaskes meget let til grundvandet og sammen med atrazin og dets nedbrydningsprodukter har det været de hyppigst fundne pesticider i grundvand. Begge er nu forbudte siden 1997.