B.S. Jørgensen, Bendt Søborg Jørgensen, 1815-1888, dansk landøkonom. Jørgensen blev i 1849 docent i landbrug ved Polyteknisk Læreanstalt, fra 1852 professor, og 1858-86 var han professor i landøkonomi ved Landbohøjskolen. Som redaktør af Tidsskrift for Landøkonomi 1853-66 sammen med J.C. Hald (1798-1868), som præsident i Landhusholdningsselskabet 1855-83 og som lærer bidrog han især i de første år til at introducere det rationelle landbrug i Danmark.