Bøtø Nor

Afvandingskanal til landbrugsarealerne på Bøtø Nor.

.

Bøtø Nor, inddæmmet område på sydøstkysten af Falster, sikret af et 19 km langt og 4 m højt dige. Afvandingen sker via et kanalsystem og en pumpestation ved Marrebæk. På de sandede jorder dyrkes især kartofler.

Bøtø Nor er et yndet fritidsområde, og langs kysten ligger et stort sammenhængende sommerhusareal med bl.a. Marielyst og Bøtø by; i den sydlige del af noret ligger en plantage og et fuglereservat, der blev oprettet i 1952 og fredet 1976 (110 ha). Der er ikke offentlig adgang til reservatet; men det kan overskues fra to fugletårne på østsiden. Det er en vigtig lokalitet for rastende trækfugle, især grå-, bram- og sædgås, samt for ynglende rørhøg, engsnarre, plettet rørvagtel og trane. Bøtø Nor indgår i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde og et Ramsarområde.

Bøtø Plantage, der støder op til Bøtø Nor, blev i 2017 købt af Den Danske Naturfond, der vil genoprette området.

Bøtø Nor blev dannet efter istiden som en lavvandet, østvendt havbugt, der senere blev afspærret af tangen som en 15 km lang og 1 km bred strandsø. Tangen forbandt øerne Langø, Bøtø og Bøtø Fang. I midten af 1800-t. påbegyndtes inddæmningen og kystsikringen, men arbejdet blev ødelagt i 1872 af en stormflod, der kostede 26 mennesker livet. I 1873 blev digerne genopført, og de er siden blevet forstærket i 1940'erne og 1950'erne.

I det inddæmmede område blev der i 1993 udgravet et velbevaret middelalderligt handelsskib.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig