Bøjden Nor, strandsø på halvøen Horne Land på Sydøstfyn. Den ligger bag ved færgelejet for Bøjden-Fynshav-ruten. Området (118 ha) er en tidligere bugt, som ved dannelsen af en strandvold er blevet afsnøret fra havet. Det er ynglested for ca. 45 fuglearter og rasteområde for tusindvis af vandfugle. Der er ikke offentlig adgang til selve noret, men fuglene kan året rundt iagttages fra stranden og fra et observationsskjul.