Bøjden er et færgested på Horne Land 10 km vest for Faaborg; 301 indbyggere (2014). Bøjden ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Siden 1967 har der herfra været færgeoverfart til Fynshav på Als. Færgeoverfarten drives i dag af Alslinjen. Dengang blev der anlagt en vejdæmning over Bøjden Nor ud til færgelejet. Noret er et rigt, offentligt tilgængeligt fuglereservat med observationshytte.