Axel Olrik, 1864-1917, dansk folkemindeforsker og litteraturhistoriker, søn af Henrik Olrik. Olrik fortsatte udgivelsen af Danmarks gamle Folkeviser, som hans lærer Svend Grundtvig havde påbegyndt i 1853. Hans anden hovedinteresse var Saxo og andre middelalderlige kilder til Nordens kulturhistorie, mytologi, heltedigtning og sagn, hvilket bl.a. udmøntedes i hans disputats fra 1892, Forsøg paa en Tvedeling af Kilderne til Sakses Oldhistorie. I konsultation med historikeren Kr. Erslev udviklede Olrik sammenhængende synspunkter på den mundtligt overleverede fortællings tradition og former, udgivet posthumt 1921, Nogle Grundsætninger for Sagnforskning. Olrik grundlagde 1904 tidsskriftet Danske Studier, samme år Dansk Folkemindesamling og i 1908 Foreningen Danmarks Folkeminder. Han medvirkede i 1907 til dannelsen af det internationale folkloristforbund Folklore Fellows, som siden har udgivet en værdifuld skriftserie.