Axel Gyldenstierne var dansk rigsråd og statholder i Norge fra 1588. Gyldenstierne fik efter lensmandsposter i det nordjyske på Ø Kloster og Voergård — og efter at have arvet Lyngbygård i Skåne i 1575 — Landskrona Slot i forlening i 1576 og blev skånsk landsdommer i 1579. Han fik sæde i rigsrådet i 1581 og forlenedes ved tronskiftet i 1588 med statholderembedet i Norge. Her gennemførte Gyldenstierne flere reformer, før han fratrådte i 1601.