Axel Garboe, 1886-1970, dansk geolog, præst og videnskabshistoriker. Garboes alsidighed viser sig dels i hans karriereforløb, dels i hans litterære produktion. Han var bibliotekar ved Universitetsbiblioteket 1911-24, præst på Agersø 1924-35, forstander for Frederik 7.s Stiftelse 1935-38 og præst i Skibby 1940-52. Han har skrevet værker om ædelstenenes kulturhistorie, om Niels Stensen (Steno), om Rasmus og Thomas Bartholin foruden hovedværket Geologiens historie i Danmark (1959-61). En topografisk-historisk beskrivelse af Agersø samt flere socialpolitiske publikationer, fx Alkoholspørgsmålet, hører med til forfatterskabet.