Axel Christian Hartel, 1889-1978, dansk politiker. Hartel var en af lederne af Det Frie Folkeparti, fra 1939 Bondepartiet, og MF 1935-43. Efter den tyske besættelse gik han kraftigt ind for, at Landbrugernes Sammenslutning og Bondepartiet skulle danne en fælles front med DNSAP; alliancen blev etableret i sommeren 1940, men fik ingen reel betydning. Ved retsopgøret efter krigen blev Hartel idømt 14 års fængsel for forræderi og anden landsskadelig virksomhed.