Aursjøen er en smal, kunstigt opstemmet sø sydvest for Trondheim i Norge. Søen er 24 km lang. Det meste af afvandingsområdets store nedbør løber ikke ad det naturlige afløb, Aura i Eikesdalen mod nordvest, men føres via en tunnel mod nord til Litledalen. Her leverer vandet energi til kraftværket i Aura, som forsyner et stort aluminiumsværk i Sunndalsøra med billig elektricitet.