Aurélien-Marie Lugné-Poe var en fransk skuespiller, instruktør og teaterleder. Lugné-Poe begyndte på det erklæret naturalistiske Théâtre libre (1888-89), men foretrak snart Paul Forts symbolistiske Théâtre d'art, som han overtog 1893 og videreførte som Théâtre de l'œuvre indtil 1929. Han lancerede en række ikke-franske dramatikere, bl.a. Henrik Ibsen, August Strindberg, Maurice Maeterlinck og Maksim Gorkij, stod for førsteopførelsen af Alfred Jarrys Ubu Roi (1896, på dansk Kong Ubu) og bragte Paul Claudel på scenen med L'Annonce faite à Marie (1912, på dansk Mariae Bebudelsesdag). Hans iscenesættelser var forenklede og symbolistiske især mht. scenebilleder og lysvirkninger. Herman Bang var medinstruktør ved den første skandinaviske sæson 1893-94 på Théâtre de l'œuvre, og teatret drog i oktober 1894 på turné til København, Kristiania (Oslo) og Stockholm.