Augustforeningen, stiftet i København 23. august 1864 af en kreds af godsejere og konservative forretningsfolk, som forenedes i modstand mod den nationalliberale politik, der havde ansvaret for den netop afsluttede krig mod de tyske magter (se slesvigske krige). Augustforeningen udgav dagbladet Danske Rigstidende, der agiterede for styrkelse af kongemagten. Foreningen blev samlingssted for det agrare Højre, der med bl.a. Estrup dannede regeringer i de følgende årtier. Foreningen opløstes allerede 30. marts 1869, da godsejere efter grundlovsrevisionen 1866 havde sikret sig flertallet i Landstinget.