Auguste Bravais, 1811-1863, fransk geofysiker og krystallograf. Han var uddannet søofficer, blev senere professor i astronomi ved Lyons universitet og derefter i fysik ved École polytechnique i Paris. På videnskabelige rejser studerede Bravais geofysiske fænomener, herunder temperatur, tryk, magnetisme og optiske forhold. Han beskrev bl.a. nordlys og det nordlige Norges gamle strandlinjer som vidnesbyrd om Skandinaviens hævning. Hans teoretiske beregninger over krystallernes indre strukturer (Bravais-gitre) fik vidtrækkende betydning for krystallografiens videre udvikling.