August von Gneisenau var en tysk officer. Gneisenau kom i preussisk tjeneste i 1786 og udmærkede sig i kampene mod Napoleon 1806-07. I 1813 blev han udnævnt til generalfeltmarskal Blüchers stabschef og bidrog til sejren over Napoleon ved Leipzig. Efter Slaget ved Ligny i 1815 fik Gneisenau disponeret tropperne således, at Blücher i tide kunne gribe ind ved Waterloo. Han udnævntes i 1825 til generalfeltmarskal og fik i 1831 kommandoen over de tropper, der skulle knuse det polske oprør, men han døde kort efter. Gneisenau var sammen med Carl von Clausewitz talsmand for politiske reformer i Preussen efter britisk mønster.