August Sohlman, 1824-1874, svensk journalist og politiker. Sohlman blev i 1852 redaktør ved Aftonbladet, hvor han virkede for liberalismen, bl.a. for borgerlige frihedsrettigheder og for en rigsdagsreform. Han var ivrig skandinavist, støttede Danmarks sag i 1864 og viste i unionsspørgsmålet stor forståelse for norske synspunkter.