August Mentz, 1867-1944, dansk botaniker, professor i systematisk botanik ved Landbohøjskolen 1923-38. Mentz var 1899-1923 ansat ved Hedeselskabet, hvor han under 1. Verdenskrig tilrettelagde selskabets store tørveproduktion. Hans disputats fra 1912, Studier over danske Mosers recente Vegetation, blev grundlæggende for arbejdet med danske mosetyper. Mentz var blandt pionererne i arbejdet for naturfredning i Danmark, og han var 1924-44 formand for Naturfredningsrådet.