Faktaboks

August Krogh
Født
15. november 1874
Død
13. september 1949

August Krogh.

.

August Krogh, Schack August Steenberg Krogh, 15.11.1874-13.9.1949, dansk fysiolog, professor i zoofysiologi ved Københavns Universitet 1916-45.

August Krogh modtog nobelprisen i fysiologi/medicin i 1920. Han havde en omfattende og på flere områder banebrydende videnskabelig produktion inden for almen, human og sammenlignende fysiologi. Da han tillige havde eminente evner for at konstruere apparatur og udvikle metoder til mikroanalyser og anvende fysikkens principper til formulering og løsning af biologiske og biomedicinske problemstillinger, regnes Krogh for en af 1900-t.s største fysiologer.

Han er en af grundlæggerne af den moderne arbejds- og idrætsfysiologi, og han har haft dybtgående indflydelse på den videnskabelige forsknings udvikling i Danmark og udnyttelsen af denne forsknings resultater her såvel som internationalt.

August Krogh foranledigede, at Rockefeller Foundation i USA skænkede midler til opførelse af Rockefeller Instituttet i København. Instituttet, hvis indretning blev detaljeret planlagt af Krogh selv, blev taget i brug i 1928. Det husede forskning og undervisning i zoofysiologi, medicinsk fysiologi, gymnastikteori, biokemi og biofysik og udgjorde de fysiske rammer for videreudviklingen af dansk fysiologis fremtrædende internationale forskningsposition.

August Krogh Instituttet, der blev indviet i 1970, huser i dag zoofysiologi, human- og idrætsfysiologi, cellulær og molekylær fysiologi samt biokemi.

I 1922 opnåede Krogh eksklusiv rettighed til fremstilling af insulin i Skandinavien, og han påbegyndte sammen med lægen H.C. Hagedorn insulinproduktionen i Danmark. I 1923 grundlagde de Nordisk Insulin Laboratorium, i 1926 Nordisk Insulinfond og i 1932 Niels Steensens Hospital med det formål at styrke forskning i klinisk fysiologi og endokrinologi og behandlingen af sukkersyge. I disse år opstod Novo ved, at tidligere medarbejdere hos Hagedorn og Krogh startede en uafhængig produktion af insulin.

Efter studentereksamen fra Aarhus Katedralskole og magisterkonferens i zoologi 1899 gennemførte August Krogh sin forskeruddannelse hos lægen Christian Bohr på Medicinsk fysiologisk Institut, hvor han skrev disputats i 1903 om Frøernes Hud- og Lungerespiration og viste, at ilt udveksles ved diffusion gennem frøhuden.

Han udvidede i samarbejde med sin hustru, lægen Marie Krogh (1874-1943), disse undersøgelser til også at omfatte udveksling af ilt og kuldioxid i lunger, der vistes ligeledes at bero på simpel diffusion. Herved brød Krogh med den herskende opfattelse, at luftudveksling i lungerne beror på sekretion, dvs. en aktiv medvirken fra alveolecellerne. Arbejder om sammenlignende respirationsfysiologi er sammenfattet i The Comparative Physiology of Respiratory Mechanisms (1941).

Forinden havde Krogh konstrueret det apparat, der gjorde det muligt for Christian Bohr, lægen Karl Hasselbalch og ham selv at bestemme kuldioxids indflydelse på hæmoglobins iltbindingsevne, den såkaldte Bohr-effekt.

Dette arbejde førte til dybtgående indsigt i hæmoglobins funktion som transportør af ilt fra lungerne til kroppens iltforbrugende organer. Senere påviste Krogh, at blodforsyningen til arbejdende muskler øges ved aktivering af blodgennemstrømningen i lokale kapillærnet.

Han udviklede metoder til bestemmelse af ilts diffusionskoefficient i muskler og bindevæv. Han kunne beregne, at den kolossale forøgelse af musklers energiproduktion, der finder sted ved overgang fra hvile til arbejde, fuldt ud kan dækkes ved diffusion af ilt gennem de åbnede kapillærnet. Disse arbejder (The Anatomy and Physiology of Capillaries, 1922) gav Krogh nobelprisen.

I arbejdsfysiologiske undersøgelser af organismens stofskifte i hvile og under arbejde konstrueredes apparatur, der fik anvendelse i lægeklinikker. Sammenhængen mellem arbejdsintensitet, luftudveksling og energistofskifte blev målt, og det kunne beregnes, at under fysisk arbejde ikke alene øges den mængde blod, hjertet pr. minut pumper rundt i kroppen, men organismens kredsløb omlægges også, således at lunger og muskler får øget blodgennemstrømning på bekostning af indre organer (The Respiratory Exchange of Animals and Man, 1916).

Krogh anvendte tungt vand og radioaktive isotoper til studiet af cellers vandpermeabilitet og af organiske molekylers og ioners omsætning i celler og hele dyr. Han indførte begreberne aktiv og passiv transport til beskrivelse af udveksling af ioner gennem biologiske membraner, diskuteret i Osmotic Regulation of Aquatic Animals (1939) og The active and passive exchange of inorganic ions through the surface of living cells and through membranes generally (1946). Hermed grundlagde han forståelsen af levende cellers dynamiske ligevægt.

Krogh bevarede sin interesse for naturhistorie livet igennem, hvilket fx ses i hans studier af sammenlignende fysiologi. Han undersøgte bl.a. vandlevende insektlarvers svævemekanisme, svømmeblærens funktion hos fisk, temperaturens indflydelse på organismers iltoptagelse, sammenhængen mellem dyrs størrelse og energistofskifte, insekters energistofskifte under flugt og vandlevende dyrs osmoregulering.

August Kroghs særlige evner for metodeudvikling bevirkede, at hans eksperimentelle forskning ofte brød med gængse grænser for mulige videnskabelige iagttagelser. Han har i Visual Thinking. An autobiographical note (1938) beskrevet, hvorledes han udviklede et instrument ved i synsbilleder at studere det i virksomhed og rette eventuelle fejl og først nedfælde en arbejdsskitse, når han var klar over, at det ville fungere efter hensigten.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig