Auerbachs plexus, (Leopold Auerbach, 1828-97, tysk neuropatolog, og lat. plexus 'fletværk'), netværk af nervetråde og nerveceller beliggende mellem de to lag af muskulatur i tarmvæggen; af betydning for styringen af tarmens bevægelser (se mave-tarm-kanal).