Aucuba, aucuba, slægt af stedsegrønne buske i familien Garryaceae (orden Garryales) med tre arter i Østasien. Talrige varieteter dyrkes som prydplanter; hyppigst en brogetbladet form, haveaucuba, Aucuba japonica 'Variegata', med gulbrogede blade. Den kræver god jord, en lun vokseplads og delvis skygge og bør skærmes mod vintersol for at undgå svidninger.