Attika, i antikken det østligste landskab i Centralhellas med et areal på ca. 2500 km2, afgrænset af Megaris i vest og Boiotien i nord. Den største by var Athen med havnebyen Piræus, beliggende mellem bjergene Aigaleos i nordvest, Pentelikon i nordøst og Hymettos i sydøst. Mindre bymæssige bebyggelser var de befæstede garnisonsbyer Eleusis i vest, Rhamnous i øst samt Anaflystos, Sunion og Thorikos i minedistriktet mod syd. Den magre jord var velegnet til dyrkning af vin, oliven og figner; korn, fortrinsvis byg, blev hovedsagelig dyrket på sletterne ved Eleusis, Athen og Marathon. Områdets største naturlige rigdomme var marmor fra Pentelikon og især sølv fra områderne omkring Laurion i Sydattika.