Atli Dam, 1932-2005, færøsk politiker og fhv. lagmand, direktør for Færøernes Realkreditinstitut 1981-85 og igen fra 1988; søn af Peter Mohr Dam. Dam blev akademiingeniør i 1964 og derefter ansat i firmaet Haldor Topsøe. I 1970 blev han valgt til Lagtinget og Landsstyret på Færøerne, og 1972-93 var han formand for Javnaðarflokkurin. 1970-81, 1985-89 samt 1991-93 var Dam lagmand, dvs. Landsstyrets formand; i 1987-88 tillige MF. Dam var medlem af Lagtinget til 1994.