Athaulf, visigotisk konge 410-415, ægtede Galla Placidia i 414. Athaulf førte sit folk til Sydgallien, hvor han forgæves søgte bosættelse. Herfra drog han videre til Nordspanien, hvor han faldt som offer for blodhævn.