Athanasius Kircher, 1602-1680, tysk jesuit og polyhistor. Kircher blev i 1629 i Würzburg udnævnt til professor i filosofi, matematik og orientalske sprog. Pga. Trediveårskrigen flygtede han i 1631 til Avignon og senere til Rom. Han studerede de egyptiske hieroglyffer, men tolkede dem fejlagtigt som en allegorisk skrift. Hans teori om en direkte forbindelse mellem det oldegyptiske sprog og koptisk fik til gengæld stor betydning for senere forskning. Typisk for 1600-t. beskæftigede Kircher sig med en lang række videnskaber, som han forsøgte at forene til én universalvidenskab.