Atargatis, (lat. Dea Syria), den syriske gudinde, græsk-romersk navn på en frugtbarhedsgudinde med hovedkultsted i Hierapolis i Syrien; se også Astarte. Et særkende ved kulten i hellenistisk tid var de kastrerede tiggerpræster (galloi), som missionerede i hele Romerriget.