Asterionella, slægt af planktiske kiselalger. Arterne danner stjerneformede kolonier af stavformede celler. A. formosa er en af de almindeligste kiselalger i næringsrige søer og damme.