Assarhaddon, assyrisk konge 680-669 f.Kr., søn af Sankerib, der udpegede ham som sin efterfølger på tronen. Efter drabet på Sankerib måtte Assarhaddon dog kæmpe mod sine brødre om kongemagten. Han vandt og genopbyggede Babylon, som hans far havde ødelagt i 680 f.Kr. Efter at have erobret Palæstina vendte Assarhaddon sig mod Egypten, som han angreb i 675 f.Kr. Årsagen til dette angreb var Egyptens øgede interesse i de vigtige havnebyer i Palæstina. Efter fire års krig lykkedes det under store anstrengelser at erobre den egyptiske hovedstad Memphis. Herefter udråbte han sig selv til konge over Egypten. Sejren varede kun kort; ikke så snart havde den assyriske hær trukket sig tilbage, førend den egyptiske kong Taharka gjorde oprør. I 669 f.Kr. måtte Assarhaddon vende tilbage med sin hær for at nedkæmpe oprøret. Han døde under dette felttog, som måtte fuldføres af hans ældste søn og efterfølger, Assurbanipal. For at undgå tronstridigheder havde Assarhaddon udpeget sin ældste søn til konge af Assyrien og den yngre søn Shamash-shum-ukin til konge af Babylonien. Den løsning førte dog ikke til det ønskede resultat.