Aspects forsøg, eksperimenter udført i 1982 under ledelse af den franske fysiker Alain Aspect (f. 15.6.1947). Komplementariteten og kvantemekanikkens naturbeskrivelse, som var genstand for en årelang diskussion mellem Bohr og Einstein (se Niels Bohr), indebærer, at fysiske størrelser først kan tillægges en værdi, når de måles. En konsekvens heraf er, at resultaterne af forskellige målinger kan være korrelerede på en måde, som ikke kan forklares ud fra den klassiske fysik. Aspects forsøg påviste, i modstrid med den såkaldte Bells ulighed (efter John Stewart Bell), en sådan korrelation mellem målinger af endog velseparerede fotoners polarisationsretninger.