Aspasia fra Milet, 400-t. f.Kr., højt begavet og veluddannet hetære fra Milet. Aspasia levede i Athen og var Perikles' elskerinde, fra han lod sig skille fra sin hustru ca. 445 f.Kr., til han døde i 429. Hun var centrum i den kreds af intellektuelle, som Perikles omgav sig med, og man påstod, at hun også havde indflydelse på hans politik.