Aspasia fra Milet levede i 400-tallet f.v.t. og var en højt begavet og veluddannet hetære fra Milet. Hun boede i Athen og var den ledende demokratiske statsmand Perikles' partner, fra han lod sig skille fra sin hustru ca. 445 f.v.t., til han døde i 429; med Perikles fik hun en søn. Hun var centrum i den kreds af intellektuelle, som Perikles omgav sig med, og man påstod, at hun også havde indflydelse på hans politik. Som Perikles' partner var hun ofte skydeskive for angreb, der egentlig var rettet mod ham; hun skal være blevet stillet for retten i en sag om ugudelighed, men frifundet.