Asker, forstadskommune 20 km SV for Oslo, på vestsiden af indre Oslofjord; 50.600 indb. (2004). Landskabet veksler mellem skovklædte højdedrag på over 400 m og bredere lavtliggende arealer, som rummer nogle af Norges bedste landbrugsjorder. Landbrug, og ikke mindst gartnerier, spiller stadig en stor rolle i Asker. Størsteparten af de lave arealer er dog bebygget, og kommunen udgør den sydvestligste del af Stor-Oslos sammenhængende byområde. Asker har mange industri- og servicevirksomheder, men en stor del af befolkningen arbejder i Oslo.