Askøy er en norsk ø umiddelbart nordvest for Bergen; 89 km2. Den er kun let kuperet og har en del fyrreskov. Der er landbrug og gartnerier, men især fiskeri og industri. De fleste af de ca. 30.000 indbyggere (2020) bor på øens sydlige del, og mange arbejder i Bergen. Siden 1992 har en bro aflastet den intense færgetrafik over Byfjorden.