As-dur, inden for musik durtoneart med as som grundtone og fortegnet ♭ for h, e, a og d; paralleltoneart til f-mol.