Articulata, (lat. 'forsynet med led', af articulus 'led'), hovedgruppe af hvirvelløse dyr karakteriseret ved leddeling. Omfatter ledorme (Annelida), leddyr (Arthropoda), fløjlsdyr (Onychophora) og bjørnedyr (Tardigrada); nogle inkluderer også bløddyrene (Mollusca). Se også dyr.