Arthur Evans, 1851-1941, britisk arkæolog og numismatiker. Evans var 1884-1908 leder af Ashmolean Museum i Oxford, som han mht. både bygninger og samling udvidede til et af de største i England. Han udgravede fra 1900-39 et palads i Knossos på Kreta med en indtil da ukendt og sofistikeret civilisation, som han kaldte minoisk efter sagnkongen Minos. Evans grundlagde dermed studiet af den kretensiske bronzealderkultur. Hans hovedværker er Scripta Minoa (1909) og The Palace of Minos (4 bd., 1921-36).