Arthur Cecil Pigou, 18.11.1877-7.3.1959, britisk økonom. Pigou var elev af Alfred Marshall, som han i 1908 afløste som professor i politisk økonomi i Cambridge. Gennem en lang række bidrag viste Pigou, hvordan man med udgangspunkt i et begreb om økonomisk velfærd kunne analysere og begrunde offentlige indgreb i en ellers frit fungerende markedsøkonomi for at afbøde virkningerne af markedsfejl (eksterne effekter) og for at udjævne tendenserne til en skæv indkomstfordeling. Pigou skabte herved et analytisk grundlag for diskussionen af forholdet mellem stat og marked, der på mange områder er blevet stående. I en langvarig kontrovers med John Maynard Keynes om de tendenser, der i en fri markedsøkonomi kan føre til fuld beskæftigelse, pegede Pigou på, at hvis arbejdsløsheden medfører almindelige pris- og lønfald, vil dette forøge realværdien af pengeformuerne og ad den vej forøge vareefterspørgslen og dermed beskæftigelsen. Denne sammenhæng benævnes Pigou-effekten.