Arthur Attman, 1910-1988, svensk historiker, 1954-77 den første professor i økonomisk historie ved Göteborgs Universitet. Attman udgav i 1944 sin disputats Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik 1558-1595. Siden skrev han væsentlige bøger om svensk virksomhedshistorie i nyere tid. I sine sidste år vendte Attman tilbage til international handelshistorie med en række betydningsfulde afhandlinger, bl.a. The Bullion Flow between Europe and the East 1000-1750 (1981).