Arpachiyah, Tepe Rashwa, ruinhøj i det nordøstlige Irak. I denne høj udgravede Max Mallowan i 1933 beboelsesrester og grave fra Halaf- og Ubaidperioderne, ca. 5500-4500 f.Kr. I 1976 videreførtes disse udgravninger af I. Hijara, der især udvidede kendskabet til Halafperiodens beboelse. Arpachiyah er således en vigtig kilde mht. viden om denne periode. Se Mesopotamien (forhistorie).