Arnold Hauser, 1892-1978, ungarsk-britisk litteratur- og kunsthistoriker. Hauser emigrerede i 1938 til London; 1951-57 var han professor i Leeds, 1952-65 gæsteprofessor ved flere amerikanske universiteter. Hausers kendteste værk er The Social History of Art (1951, da. Kunstens og litteraturens socialhistorie, 1979). Heri gives på marxistisk grundlag og inspireret af bl.a. Max Dvořák samt af György Lukács' og Georg Simmels litteratur- og videnssociologiske arbejder en omfattende socialhistorisk fremstilling af litteraturens, billedkunstens, filmens og musikkens historie fra forhistorisk tid til 1900-t. De teoretiske og metodiske principper uddybede Hauser i Philosophie der Kunstgeschichte (1958). Andre centrale værker er Kunst und Gesellschaft (1973), Soziologie der Kunst (1974) og Der Ursprung der modernen Kunst und Literatur (1973).