Arnold Bruck var en nederlandsk komponist. I 1527-1544 var Arnold Bruck hofkapelmester i Wien. Han skrev latinsk kirkemusik og både verdslige og kirkelige sange på tysk.