Arnljótur Ólafsson, 1823-1904, isl. præst og økonom. Ólafsson studerede først økonomi i København, dernæst tog han i 1863 afsluttende eksamen fra præsteskolen i Reykjavík. Han var præst i Nordisland indtil sin død, men bedre kendt for sine politiske aktiviteter og økonomiske publikationer. Ólafsson blev mellem 1859 og 1900 flere gange valgt til Altinget, hvor hans liberale synspunkter ofte var imod flertallets.