Arne Jensen, f. 16.2.1920-2008, dansk statistiker. Jensen tog kandidateksamen som aktuar i 1944 og erhvervede i 1954 doktorgraden på en afhandling, som sammenkædede sandsynlighedsregning og beslutningsteori. Han var 1963-90 professor i matematisk statistik og operationsanalyse ved Danmarks Tekniske Højskole, nuv. DTU. Jensen er især kendt for sin indsats inden for operationsanalyse, som han introducerede i Danmark, og inden for teletrafikteori.