Arne Beurling, 3.2.1905-20.11.1986, svensk matematiker, professor i Uppsala 1937-54 og derefter ved Institute for Advanced Study i Princeton, USA. Beurling opnåede banebrydende resultater inden for kompleks analyse og Fourier-analyse. Særlig kendt er hans indførelse af begrebet ekstremallængde i disputatsen fra 1933 og karakterisering af de forskydningsinvariante underrum af Hardyrummet, det såkaldte H2. I sommeren 1940 lykkedes det Beurling ved matematiske metoder at dechifrere den tyske telekommunikation gennem Sverige.