Arnager Klint, klint vest for Arnager på Bornholm; 17-20 m høj. Geologisk er klinten typelokalitet for Arnagerkalken, der her er aflejret i flade banker. Toppen af Arnagergrønsandet overlejres af ca. 7 m Arnagerkalk. Mellem de to formationer mangler lag fra Kridttidens Øvre Cenomanien og Turonien. Lagene hælder svagt mod sydvest.