Armia Ludowa, (polsk 'folkehæren'), polsk modstandsbevægelse, dannet i jan. 1944 under den tyske besættelse af Polen. Armia Ludowa, der var styret af det polske kommunistparti, ville befri Polen for tyskerne og sikre en ny folkedemokratisk ledelsesstruktur. Modstandsbevægelsen førte partisankrig mod besættelsesmagten og samarbejdede i slutningen af krigen med Den Røde Hær og den polske hær i USSR. Armia Ludowa havde i 1944 50-60000 mand og blev i juli samme år slået sammen med den polske hær i USSR under navnet Den Polske Hær.