Arkitekten, fagligt tidsskrift for danske arkitekter, udgivet fra 1898 af Akademisk Arkitektforening, senere af Arkitektens Forlag. Tidsskriftet indtager en central stilling som fagligt forum og organ for danske arkitekter. Det publicerer artikler om arkitektur, arkitekturteori og -forskning samt de erhvervsmæssige forhold for arkitekturfaget. Hovedvægten lægges på aktuelle, fortrinsvis danske projekter, debat og offentliggørelse af konkurrencer.