Aristofanes fra Byzans, ca. 260 f.Kr.-185 f.Kr., alexandrinsk filolog, bibliotekar ved Museion 200-185. Aristofanes var den første, som foretog udvalg (kanones) af repræsentative klassiske forfattere til undervisningsbrug. Mange af de bevarede indledninger (hypoteses) til de attiske tragedier (af Aischylos, Sofokles og Euripides) går således tilbage til Aristofanes' arbejder. Hans største bedrift er en tekstkritisk udgave af Homers værker, et arbejde, der videreførtes af Aristarchos fra Samothrake.