Ari þorgilsson enn fróði, ('den lærde'), 1067-1148, islandsk historiker og præst. Uddannet på høvdingegården Haukadalr. Ari skrev 1122-33 Íslendingabók (Bogen om islændingene), det ældste skrift på et nordisk sprog og den vigtigste kilde til Islands historie indtil 1120. Bogen handler i korthed om bl.a. landnamet, altingets oprettelse, kristendommens indførelse og de to første biskopper. En ældre redaktion, der også har omfattet udenlandske kongers levned, nævnes i bogens prolog, og Snorri Sturluson omtaler med stor respekt denne tabte bog i prologen til Heimskringla. I en af redaktionerne af Landnámabók oplyses det, at Ari også deltog i den første udarbejdelse af dette værk.