Arete, i græsk mytologi dronning på faiakernes ø, gift med Alkinoos. I Odysseen skildres hun som den kloge hustru og gode (sviger)moder. Hendes i øvrigt fremtrædende rolle i faiakernes samfund har givet anledning til vidtløftige spekulationer om tidlige græske matriarkater.